top of page
Privat bolig: About

Arkitekturprosjektering

Jeg er arkitekt og har arbeidet med arkitektur i ulik skala siden 2004. 

 

Jeg kan tilby arkitekturprosjektering fra mulighetsstudie til byggeplassoppfølgning, godkjenning hos myndighetene og koordinering mot entreprenør. Jeg har erfaring fra små fasadeendringer til totalrehabilitering og utvidelse av eksisterende bygg.

 

Jeg er godkjent som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker og kan derfor påta meg alle typer oppgaver.

 

Jeg samarbeider med utprøvde og erfarne entreprenører som kan tilby deres tjenester hvis dette er ønskelig.

Energioppgradering

Jeg har erfaring som Enova godkjent energirådgiver siden 2016 og kan tilby energivurdering av bygg med tiltaksplan for energioppgradering. 

Energirådgivning innebærer:

  • Befaring; møte hos dere som varer maksimalt en time. Vi diskuterer deres ønsker for oppgradering og deres erfaringer med boligen så langt,

  • Energianbefaling; jeg setter sammen et par scenarioer som viser veien mot energiselvforsyning men tilhørende budsjettpriser,

  • Gjennomgang; en telefon- eller teamsmøte hvor vi går igjennom mine energianbefalinger og bli enige om hva dere har lyst til å gå videre med,

  • Enova energirapport; ferdig rapport som viser Enova tiltakene som er gjennomført,

  • Eventuell bistand med Enova eller avklaringer underveis.

Min bistand er kvalifisert for å få energirådgiver-støtte fra Enova.

Kontakt meg for arkitekttjenester:

Takk for innsendingen din!

Kontakt meg for energirådgivning:

Takk for innsendingen din!

MARTA E.EGGERTSEN

arkitekt og Enova godkjent energirådgiver

Org.nr.: 923-578-668

Oslo - Arendal

+47 94 14 12 65

Privat bolig: Contact
bottom of page