top of page

Personvernerklæring

Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Vi er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger, og behandlingsansvarlig er daglig leder.

Vår personvernerklæring skal sammen med personopplysningsloven og tilhørende regelverk, bidra til at personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i tråd med grunnleggende personvernhensyn, og slik at du skal være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, personvernforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679) og godkjente adferdsnormer.

Disse reglene gir deg en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

2. Personverninformasjon- grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi er pålagt ved lov å samle inn og lagre diverse personopplysninger. F.eks. kreves det etter bokføringsloven at regnskapsmateriell som fakturaopplysninger lagres i 5 år etter regnskapsårets slutt.

Behandling av dine personopplysninger kan videre bygge på at behandling er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss. Dvs. behandling av de personopplysninger som faktisk og logisk er nødvendig for å delta og gjennomføre rådgivning eller annet det er inngått avtale om.

Behandling av personopplysninger vil kunne skje på grunnlag av en interesseavveining, der dette er nødvendig i organisatorisk sammenheng, for drift av virksomheten og for å lage anonymisert statistikk.

Samtykke brukes i noen tilfeller som behandlingsgrunnlaget ut over de behandlingsgrunnlag som er nevnt over. Behandling av personopplysninger på grunnlag av samtykke krever frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke er behandlingsgrunnlag typisk i de tilfeller hvor formålet med behandling av personopplysninger klart faller utenfor det som er nødvendig for å oppfylle en avtale med oss, slik som f.eks. ved utsendelse av markedsføring. Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst. Se mer i punkt 7.

3. Registrering av personopplysninger, når og hvilke

Hvilken informasjon som samles inn og når, avhenger av hvilken tjeneste du kjøper. Graden av behandlingen av personopplysninger avhenger av de opplysninger du sender inn til oss og det nærmere samtykke som du avgir.

Vi samler inn personopplysninger som:​

  • aktuelle personopplysninger er for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer,  samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av de ulike henvendelsene.

 

4 Lagring av personopplysninger

4.1 Lagringstid

Vi oppbevarer personopplysningene bare så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i punkt 3, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Lagringstiden for ulike typer opplysninger vil altså variere. 

Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må i henhold til regnskapslovgivningen oppbevares i 5 år. Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil være sterkt begrenset.

4.2 Oppbevaring av personopplysninger

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. Alle våre dataleverandører lagrer data på vegne av oss. Vi har ikke gitt tillatelse til at noen kan benytte dine opplysninger uten ditt samtykke.

Dersom vi ser det nødvendig å dele personopplysninger med tredjeparter, er det etter at det er avklart med de det måtte gjelde. 

5. Rettigheter – mer informasjon

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss.

Du har altså ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss. Men dersom du velger å la være, kan det være at vi ikke kan yte deg våre tjenester, f.eks. fordi vi ikke kan levere tjenesten eller fakturere for rådgivning.

De som er registrerte i vårt system, har rett på innsyn i egne personopplysninger. Du har også krav på at uriktige eller ufullstendige opplysninger, og opplysninger som vi ikke har lov til å behandle, blir rettet, slettet eller supplerte.

Dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke har du rett til å trekke samtykket tilbake når som helst.

Du kan ta dine rettigheter i bruk ved sende en e-post til: marta@martaeggertsen.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med vår beskrivelse her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finner du på deres hjemmesider.

6. Nettstatistikk

Vi samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på martaeggertsen.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettstedet. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, og hva de klikker på.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir automatisk anonymisert ved at deler av IP-adressen fjernes og erstattes med en ny kode. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vår nettside. 

Publisert 8 november 2022

bottom of page