top of page
mfyrx980px.jpg

MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING

Hjelp til å sette opp systemet og rutiner for kontinuerlig forbedring

Siden 2017 kan det stilles til miljøledelsessystem som kvalifikasjonskrav i alle offentlige anskaffelser. Det kan stilles krav om at leverandøren har en spesifikk 3. parts sertifisering på plass for å bli kvalifisert som leverandør. Da skal det vises til EMASISO 14001Miljøfyrtårn eller andre miljøledelsesstandarder eller -systemer basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkreditert organer  eller andre miljøledelsessystemer som er anerkjent av EU-kommisjonen etter en særskilt søknad og prosess i kommisjonen.  Pr 2019 er det kun Miljøfyrtårn som har søkt og blitt anerkjent av EU kommisjonen.


På vegne av Arkitektbedriftene i Norge, har jeg arbeidet med miljøfyrtårn kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører. Jeg har også vært med å utarbeider de ulike miljørutiner i MAKS systemet som gir dere mulighet for å oppnå Miljøfyrtårn- eller ISO 14001 sertifisering.


Trenger dere hjelp med å komme i gang med å komme i gang med Miljøfyrtårn sertifiseringen kan dere kontakte meg for et tilbud.

Miljøfyrtårn rådgivning: About

TA KONTAKT

Nordstrandveien 65C

+47 94 14 12 65

Dine detaljer er sendt!

Miljøfyrtårn rådgivning: Contact
bottom of page