MARTA E.EGGERTSEN

arkitekt og miljørådgiver

IMG_2157.JPG

Jeg fikk min tittel som cand.polyt.arkitekt i 2004.

Siden da har jeg arbeidet med ulike type prosjekter, fra eneboliger til universitetsbygg, og i ulike faser, fra mulighetsstudie til ferdig bygg.

I 2016 ble jeg godkjent energirådgiver og oppført i Enovas energirådgiverregister for private boliger.

 

Gjennom årene har jeg styrket mine ferdigheter som arkitekt ved å arbeide med dokumentasjon mot myndigheter, lede prosjekteringsarbeidet, følge opp byggeplassen og samarbeidet med entreprenøren og oppdragsgiveren.

 

Som arkitekt mener jeg at funksjon, dagslys, materialer og energi er ulike sider av samme fortelling og må derfor vurderes sammen.

Jeg synes arbeid med eksisterende bolig er veldig interessant da man skal igjennom alle prosesser på kort tid: fra skisse til dialog med myndigheter og oppfølgning av ferdig bygg. Jeg mener også det er bærekraftig å bli boende lengere i samme bygg istedet for å bygge nytt.

Jeg kan tilby arkitektur tjenester fra skisse til ferdig bygg, energirådgiving som kvalifiserer for Enova støtte.

Marta

 

TA KONTAKT

Org.nr.: 923-578-668

Nordstrandveien 65C

+47 94 14 12 65

Dine detaljer er sendt!