top of page

STØRRE OG OFFENTLIGE BYGG

Arkitektur og miljørådgivning

Jeg har arbeidet som arkitekt i større og offentlige prosjekter siden 2004, både som prosjekterende arkitekt, prosjekteringsgruppeleder og ansvarlig søkere mot myndigheter. Siden 2008 har jeg utvidet mine tjeneste med miljøvurderinger som dagslysvurderinger og simuleringer, materialvurderinger, energi- og klimagassberegninger.
Siden 2011 er jeg utdannet Breeam revisor med etterfølgende etterutdannelse som Breeam AP. Jeg har hatt miljørådgiverrolle (RM/RIM/ BREEAM AP) og miljøkoordinator for Arkitektgruppen i flere større bygg.
Siden 2018 har jeg arbeidet med ombruksvurderingen i bygg og materialevurdering for sirkulær økonomi. Her kan du se noen av mine referanser som jeg synes er spesielt interessante:

direkte-sol-pa-fasader_edited.jpg

MILJØ- OG KVALITETSPLAN PÅ REGULERINGSNIVÅ

Vurdering av lokalklima og byggenes plassering og utforming for optimal og lokal energiproduksjon og utearealer som gir mulighet for opphold hele året rundt. Orientering av bygg i forhold til gode muligheter for dagslys inne og redusert over oppvarming fra direkte sol. Arbeid med forslag til miljømålene i prosjektet. Oppfølgning av miljømålene i prosjektet. 

Reguleringsplan i Oslo fra min tid hos Vill Energi

Miljo_A3_nybygg.jpg

RÅDGIVENDE MILJØ (RM/RIM/ BREEAM AP) I NY- OG EKSISTERENDE BYGG

Systematisk arbeid med miljøoppfølgningsplan og ivaretagelse av miljøambisjoner i prosjektet. Kartlegging av tverrfaglige prosesser som må til for å ivareta miljømålene i prosjektet. Vurdering av løsninger mot kostnader, helse og ressursbruk. Helhetlig arbeid med reduksjon av klimagassfotavtrykk fra materialer og energi.​


Nye og eksisterende bygg i ulik skala fra min tid hos Ratio Arkitekter

DRammen_alle.jpg

MILJØSTRATEGI FOR OMRÅDEUTVIKLING

Alternativsvurderinger og strategi for lønnsom utvikling av ZEN-område. Utvikling av trinnvis strategi for både eksisterende og nye bygg. Vurdering av ombruk av eksisterende bygg og materialer fra eksisterende bygg. Lønnsomhetsberegninger, energiberegninger og klimagassfotavtrykkberegning.

Referanseprosjekter fra min tid hos Vill Energi

Skjermbilde 2019-10-25 kl. 00.05.21.png

KARTLEGGING FOR OMBRUK

Kartlegging av eksisterende bygg og områder med mål om ombruk av byggene og/eller bygningselementer og materialer. Teoretiske beregninger av besparelse av klimagassene, ressursbruk til nye materialer og lønnsomhet vurderinger som argumentasjon for større ombruk på stedet.

Referanseprosjekter fra min tid hos Vill Energi

Skjermbilde 2019-10-29 kl. 09.11_edited.jpg

MILJØSTRATEGI OG MILJØOPPFØLGNINGSPLAN (MOP)

Kartlegging av prosjektet miljømål fra mulighetsstudie til detaljprosjekt med tilhørende handlingsplan (MOP). Kartlegging av miljømål og MOP iht. NS 3466.

Referanseprosjekter fra min tid hos Vill Energi

Større og offentlige bygg: Projects

TA KONTAKT

Org.nr.: 923-578-668

+47 94 14 12 65

Dine detaljer er sendt!

Større og offentlige bygg: Contact
bottom of page