top of page

Siden 2004 har jeg arbeidet med arkitektur i ulik skala siden 2004. Jeg kan tilby arkitekturprosjektering fra mulighetsstudie til byggeplassoppfølgning, godkjenning hos myndighetene og koordinering mot entreprenør. Jeg har erfaring fra små fasadeendringer til totalrehabilitering og utvidelse av eksisterende bygg.

Jeg er godkjent som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker og kan derfor påta meg alle typer oppgaver. Jeg samarbeider med utprøvde og erfarne entreprenører som kan tilby deres tjenester hvis dette er ønskelig.

Her kan du se utvalg av mine prosjekter som arkitekt:

bottom of page